Natrio hipochloritas 6kg

Natrio hipochloritas

Daugiau duomenų

Nauja prekė

11,39 €

Su PVM

- +

 
Daugiau informacijos

APRAŠYMAS

  • Tinka naudoti skalbyklose ir buityje.
  • Plauna emaliuotus, porcelianinius, fajansinius indus, keramines plyteles, vonias,unitazus, šiukšlių kibirus, plastikinį paviršių.
  • Tinka naudoti maisto pramonės, visuomeninio maitinimo, ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigose, komunaliniuose objektuose ir buityje nurodytiems paviršiams plauti.

NAUDOJIMAS

Pasiūlymus dėl naudojimo būdų ir technologijų teikia mūsų konsultantai pagal atskirų skalbyklų poreikius.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pavojinga. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos
priemones:PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimoNedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiukšle. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Laikyti užrakintą Tuščią talpyklą išmesti į šiukšlių dėžę.Nemaišyti su rūgštimis.Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.

SUDĖTIS

12 % aktyviojo chloro tirpalas.

LAIKYMO SĄLYGOS

Laikomas sausose, švariose patalpose. Laikymo temperatūra 5–30 oC.

 
Custom tab

This is a custom block edited from admin panel.You can insert any content here.

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Nėra prekių

Turi būti nustatyta Pristatymas
0,00 € Viso

Pirkimas